ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
ลงนามถวายความอาลัย เข้าสู่เว็บไซต์