องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กระดานสนทนา

  รายการหัวข้อ ตอบ ตั้งโดย อ่าน โพสต์/ตอบล่าสุด
View ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา" วันที่ 11 - 13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น 0 สถาบันอบรม ... 150 สถาบันอบรมโยธาไท ...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
View เทิดทูลสถาบัน 6 ร้อย ปจว.๒ ... 835 สากล ...
วันที่ 28 มีนาคม 2561
View ฝากด้วยนะครับ ถ่ายรูปด่วน ร้านแก้มใสโฟโต้ดิจิตอล 1 ร้านแก้มใส ... 1276 น้อยหน่า ...
วันที่ 7 กันยายน 2559
View เทิดทูลสถาบัน 0 ร้อย ปจว.๒ ... 764 ร้อย ปจว.๒ ...
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
View โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 เดลส์เน็ท ... 817 เดลส์เน็ท ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
View สื่อการเรียน-การสอน 0 รดา ... 1882 รดา ...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559