องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


อำเภอเมืองมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ร่วมพิธีสรงน้ำปรางค์กู่ ประจำปี 2559


เมื่อวันที่: 21 เมษายน 2559