องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


โครงการ "ค่ายเยาวชนตำบลเขวา สำนึกรักท้องถิ่นแผ่นดินและผืนป่า" รุ่นที่ ๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โครงการ "ค่ายเยาวชนตำบลเขวา สำนึกรักท้องถิ่นแผ่นดินและผืนป่า" รุ่นที่ ๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่: 1 พฤษภาคม 2559