องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีบวงสรวง เปิดกล้องโครงการหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสารคาม "สองนครา มหาสารคาม "

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีบวงสรวง เปิดกล้องโครงการหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสารคาม "สองนครา มหาสารคาม " โดยมีนักแสดง ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณปรางค์กู่บ้านเขวา ตำบลบ้านกู่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่: 11 พฤษภาคม 2559