องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


งบการเงินปีงบประมาณ 2560

More
วันที่: 15 ตุลาคม 2560
More
วันที่: 12 กันยายน 2560
More
วันที่: 10 สิงหาคม 2560
More
วันที่: 11 กรกฎาคม 2560
More
วันที่: 9 มิถุนายน 2560
More
วันที่: 9 พฤษภาคม 2560
More
วันที่: 11 เมษายน 2560
More
วันที่: 8 มีนาคม 2560
More
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2560
More
วันที่: 13 มกราคม 2560
More
วันที่: 9 ธันวาคม 2559
More
วันที่: 8 พฤศจิกายน 2559