องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตื่น หมู่ 7 เชื่อม บ้านหมากหญ้า
 
ลงวันที่:
17 สิงหาคม 2560
รายละเอียด:
 
เอกสารแนบท้าย: