องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์สระแก้ว หมู่ 20 เชื่อมบ้านเหล่าน้อย หมู่ 10
 
ลงวันที่:
17 สิงหาคม 2560
รายละเอียด:
 
เอกสารแนบท้าย: