องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
 
ลงวันที่:
4 ตุลาคม 2560
รายละเอียด:
 
เอกสารแนบท้าย: