องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
จัดซื้อธงชาติ ธงพระนามาภิไธยย่อ (สธ.) และธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
ลงวันที่:
30 มกราคม 2561
รายละเอียด:
 
เอกสารแนบท้าย: