องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา เรื่อง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
 
ลงวันที่:
3 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:
 เอกสารแนบท้าย: