องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


คณะผู้บริหาร

นายก อบต.เขวา
นายสุพันธุ์ รัตนวงษา
นายก อบต.เขวา


รองนายก อบต.เขวา
นายมณี ธีรวัชรกร
รองนายก อบต.เขวา


รองนายก อบต.เขวา
นายราวี มหาโคตร
รองนายก อบต.เขวา


เลขานายก อบต.เขวา
นางพัฒนาภรณ์ ชิณแสง
เลขานายก อบต.เขวา


คณะผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่