องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาววงเดือน ชาญการี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ งานตรวจสอบภายใน