องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  หัวข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตอบ ตั้งโดย อ่าน โพสต์/ตอบล่าสุด
New เงินอุดหนุนเด็กทำไมไม่ได้ 0 พิมพ์พร ยา ... 1 พิมพ์พร ยาวะสิทธ ...
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
View ทำไมเบอร์ อบต. ที่ให้ไว้ในระบบโทรไม่ติดค่ะ 1 ทำไมเบอร์ ... 204 อบต.เขวา ...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
View ถนนทางเข้าบ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 0 นภาพร คำท ... 1147 นภาพร คำทองทิพย ...
วันที่ 13 เมษายน 2559